Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

Kyrklig Samverkan

LEDAMÖTER

Göran Hansson, Ordförande
Viktor Aitman
Anna Svensson

ERSÄTTARE

Håkan Persson
Stephanie Robertsson
Peter Hallberg

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

LEDAMÖTER

Gunilla Wathne, Vice ordförande     
Ulla-Karin Johansson

ERSÄTTARE

Vakant
Bengt Johansson