Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

Kyrklig Samverkan

LEDAMÖTER

Göran Hansson, Ordförande
Viktor Aitman
Anna Svensson

ERSÄTTARE

Håkan Persson
Stephanie Robertsson
Leila Jacobsson
Bengt Johansson