Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådets Kyrkogårds- och Fastighetsutskott

Kyrklig Samverkan

Ledamöter

Göran Hansson, Ordförande
Vakant
Ulla Sjöberg

Ersättare

Viktor Aitman
Bo Gustafsson
Dan Svensson

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Ledamöter

Gunilla Wathne, Vice ordförande     
Ulla-Karin Johansson

Ersättare

Bengt Johansson
Ronny Åberg