Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådet

Kyrklig Samverkan

Ledamöter

Brita Dermark, Ordförande
Göran Hansson
Helén Blom
Monica Holthov
Anita Martinsson

Ersättare

Håkan Persson
Ing-Marie Odbro
Viktor Aitman
Eva Johansson
May Andréasson

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter

Gunilla Wathne, Vice ordförande
Ulla-Karin Johansson
Ronny Åberg

Ersättare

Leila Jacobsson
Bengt Johansson
Ann-Mari Wiktorsson