Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådet

Kyrklig Samverkan

LEDAMÖTER

Brita Dermark, Ordförande
Göran Hansson
Eva Karlsson
Monica Holthov
Anita Martinsson

ERSÄTTARE

Håkan Persson
Ing-Marie Odbro
Viktor Aitman
Stephanie Robertsson
Peter Hallberg

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

LEDAMÖTER

Gunilla Wathne, Vice ordförande
Ulla-Karin Johansson
Louise Falk

ERSÄTTARE

Petra Wåhlstedt
Bengt Johansson
Leila Jacobsson