Foto: Shutterstock/Simple Line

Pastoratskyrkorådet

Kyrklig Samverkan

LEDAMÖTER

Eva Karlsson, Ordförande
Göran Hansson
Monica Holthov
Anita Martinsson
Peter Hallberg

ERSÄTTARE

Håkan Persson
Viktor Aitman
Stephanie Robertsson
Anita Anger
Eivor Westlund

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

LEDAMÖTER

Gunilla Wathne, Vice ordförande
Ulla-Karin Johansson
Louise Falk

ERSÄTTARE

Vakant
Bengt Johansson
Leila Jacobsson
Ann-Marie Viktorsson