Foto: Shutterstock/Simple Line

Övriga förtroendevalda

Valberedning

Kyrklig Samverkan

Ledamöter

Monica Holthov, Ordförande
Anita Martinsson
Viktor Aitman

Ersättare

Eva Johansson
Marika Johansson
Lars-Gunnar Kristiansson

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter

Ulla-Karin Johansson, Vice ordförande
Leila Jacobsson

Ersättare

Mikael Hallén
Bengt Johansson

Revisorer

Ordinarie

Ralf Lindberg
Roland Johansson
Klas Björnsson, Grant Thornton, Auktoriserad revisor

Ersättare

Jan Andréasson
Gösta Lundgren