Foto: Shutterstock/Simple Line

Övriga förtroendevalda

Valberedning

Kyrklig Samverkan

LEDAMÖTER

Anita Martinsson, Ordförande
Monica Holthov
Viktor Aitman

ERSÄTTARE

Eva Karlsson
Ing-Marie Odbro
Anna Svensson

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

LEDAMÖTER

Ulla-Karin Johansson, Vice ordförande
Leila Jacobsson

ERSÄTTARE

Gunilla Wathne
Petra Wåhlstedt

Revisorer 2022-2025

ORDINARIE

Ralf Lindberg
Roland Johansson
Klas Björnsson, Grant Thornton, Auktoriserad revisor

ERSÄTTARE

Jan Andréasson
Gösta Lundgren