Foto: Adobe Stock

Vill du att vi ber för dig?

Nyhet Publicerad Ändrad

Har du inte möjlighet att vara med vid våra morgonböner och gudstjänster men har något som du vill att vi i Landvetter Härryda pastorat skall be för eller vill du få dela med dig av din tacksamhet, så för får du gärna höra av dig till oss.

Alla människor bär på tankar och funderingar.
Alla människor brottas med något.
Alla människor behöver få rikta sitt tack till någon.

Har du inte möjlighet att vara med vid våra morgonböner och gudstjänster men har något som du vill att vi i Landvetter Härryda pastorat skall be för eller vill du få dela med dig av din tacksamhet, så för får du gärna höra av dig till oss.
Vi kommer inte nämna något av det du skriver om du inte själv önskar men vi vill vara med och be för dig.

Skicka ett mail till ulrika.magnusson@svenskakyrkan.se 
Gud välsigne dig.