Foto: John Fahlnaes

Ny fond för att stärka ungdomar och trösta ensamma

Nyhet Publicerad

På nationaldagen presenterades Landvetter församlings ungdoms- och blomsterfond, en helt ny fond vars syfte är att belöna ungdomar som bidrar till andra ungdomars positiva utveckling och att motverka ensamhet för äldre.

 

Landvetter församlings ungdoms- och blomsterfond har två syften. Dels att stärka ungdomar som bor i församlingen till att känna ökat livsmod, visa mer omtanke och att ta mer ansvar. Dels att förhindra att äldre människor glöms bort i sin ensamhet. Initiativtagare och stiftare är Eva och Sven Karlsson, tillsammans med sitt barnbarn Cleo Björnberg.

– Om man ser några ungdomar som har gjort något som är bra eller speciellt så kan man föreslå deras namn till församlingsrådet i Landvetter, som beslutar om vilka som ska få motta pengar ur fonden, berättar Eva.

Eva och Sven vill genom fonden också gärna uppmuntra dem som fortsätter att vara aktiva i församlingen efter sin konfirmation. De tycker att det känns bra att uppmuntra ungdomar att stanna kvar i kyrkans verksamhet. Sven berättar:

– Det finns ju många ideella krafter i Landvetter som gör ett fantastiskt arbete med våra ungdomar – idrottsföreningarna, scoutrörelsen och så vidare. Kyrkan är en av de krafterna och vi kände att det var rätt att göra detta med kyrkan och för kyrkan därför att den värdegrund som finns i kyrkan är så viktig och så stark idag. Inte bara när det gäller arbetet kring psykisk ohälsa hos unga utan även kring den allmänna vilsenheten, våld och kriminalitet.

– Därför ville Eva och jag lägga ett första bidrag till fonden som dels riktar sig till kyrkans ungdomsverksamhet men också till ensamma äldre i samhället som kanske inte får någon uppvaktning på sin 80-årsdag eller som kanske tvingas möta den sista vilan i ensamhet.

– Vi hoppas också att den nya fonden ska bidra till att man till exempel bland kyrkans konfirmander ska våga prata om att det är okej att må dåligt. Att det inte är en svaghet att våga prata om det, säger Eva.

– Fonden ska vara ett sätt för Landvetterbor att kunna uppvakta människor både i livets goda och mindre goda ögonblick. Vi tror att det man gör i det lilla kan faktiskt påverka det stora. Man kan alltså ge en slant till Ungdoms- och blomsterfonden och då vet man att kyrkan förvaltar pengarna och att de går till ungdomar som hjälper andra ungdomar och i behövande fall till äldre, avslutar Sven.

Fotnot: För den som redan idag vill bidra till fonden är Swishnumret 123 147 73 14.

Text och foto: John Fahlnaes