Foto: Magnus Aronson /Ikon

Nomineringsgrupper i kyrkovalet 2021

Här kan du läsa mer inför kyrkovalet 2021 om de två nomineringsgrupperna i Landvetter Härryda pastorat.

Den 19 september är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är folkbokförda i Sverige och fyllt 16 år får rösta. Här kommer information om de två nomineringsgrupper som du kan rösta på i Landvetter Härryda pastorat.

Kyrklig samverkan

Kyrklig samverkan är en partipolitisk obunden grupp som funnits länge i pastoratet.
Vi vill att kristna värderingar skall genomsyra inte bara gudstjänster, förskola och fritidshem, utan ALLA våra verksamheter.

Vilka frågor går ni till val med?
När församlingsborna tittar på våra program eller hemsida skall de finna något för alla åldrar. Kyrkan måste vara närvarande i människors vardag! Genom vårt diakonala arbete når vi många och det är vår önskan att nå ut till ännu fler.

Brita Dermark är ordförande i Kyrklig samverkans nomineringsgrupp. Foto: John Fahlnaes

I Prästgården ges det stora möjligheter för våra ungdomar att träffas men även andra skall ha tillgång till huset. Prästgården kommer snart att genomgå en större renovering för att bättre tillgodose aktiviteter för alla åldrar. Då har vi, förutom kyrkan, en fast samlingspunkt i Södra Landvetter.

I Härryda händer mycket och mer skall det bli, där finns bl a trädgårdsgrupper och vår nya ”Landningsbana”, ett ställe för samtal och att låta själen landa, nog så viktigt för dagens människor.

Kyrklig Samverkan står upp för människors lika värde och vill visa på Guds kärlek till oss genom att den kärleken sprids vidare genom våra olika aktiviteter.

Kandidater

Brita Dermark, Eva Karlsson, Göran Hansson, Monica Frenell Holthov, Anita Martinsson, Håkan Persson, Stephanie Robertsson, Anna Svensson, Viktor Aitman, Ing-Marie Odbro, Peter Hallberg, Eivor Westlund, Anita Anger, Birgitta Richardsson, Josefine Vorberg, Sofia Björk, Pirkko Aitman, Britt-Louise Fröberg, May Andreasson, Ulla Sjöberg, Gunvor Karlsson, Dan Svensson.

Socialdemokraterna

Vår kyrka ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka som står upp för allas lika värde och aktivt motverkar all form av diskriminering.

Gunilla Wathne är sammankallande för Socialdemokraternas nomineringsgrupp. Foto: John Fahlnaes

Vi socialdemokrater vill aktivt arbeta för:

  • Att kyrkan ska erbjuda ett rikt kulturliv med bredd och mångfald med bl a en aktiv musik- och körverksamhet för alla åldrar.
  • Att all vår ungdomsverksamhet skall vara kostnadsfri.
  • Att vara ett föredöme som arbetsgivare som månar om de anställda och deras arbetsmiljö.
  • Att vi satsar på kompetensutveckling och låter jämställdhet råda.
  • Att satsa på en klimatsmart kyrka och därmed vara med i arbetet för att minska klimatavtrycket.
  • Att utöka diakoniarbetet med fler verksamheter för familjer/äldre. Skapa olika mötesplatser.
  • Att stödja människor i utsatta livssituationer.

Kandidater

Gunilla Wathne, Ulla-Karin Johansson, Oskar Sköld, Louise Falk, Petra Wåhlstedt, Bengt Johansson, Leila Jakobsson, Katrin Skagert, Ann-Mari Viktorsson.