Foto: John Fahlnaes

Lilly Norfeldt, 97, dekorerad för generös donationsverksamhet

Det blev en glädjens dag när Lilly Norfeldt, 97, blev den första kvinnliga mottagaren av förtjänstkorset av första klassen från Gustaf Adolfföreningen.

Att ha utdelning av ett förnämt förtjänsttecken mitt under pågående coronapandemi kan väl inte anses idealiskt. Men Lilly Norfeldt har levat i snart ett helt sekel och med sina goda gärningar framstår hon som en synnerligen värdig mottagare, så styrelsen i Gustaf Adolfföreningen menade att saken nu inte kunde vänta längre.

Tisdagen den 29 september 2020 hade därför en del av Lilly Norfeldts familj samlats i hennes våning vid Götaplatsen i centrala Göteborg, för att tillsammans med Lilly få glädja sig över den fina utmärkelsen.

Som första kvinna fick Lilly Norfeldt förtjänstkorset av första klassen från Gustaf Adolfföreningen. Kyrkoherde Peter Bratthammar överlämnade utmärkelsen. Den närmaste familjen närvarade vid medaljutdelningen. Foto: John Fahlnaes

Att ge är finare än att få

På plats var också kyrkoherde Peter Bratthammar, Gustaf Adolfföreningens ordförande, för att överräcka utmärkelsen och visa sin uppskattning genom att hålla ett kortare anförande. Vi bad Peter att berätta lite mer om bakgrunden till utmärkelsen.

– Att ge är finare än att få, det är en sanning som Lilly levt upp till under hela livet. Hon har alltid varit generös mot andra med sina tillgångar, även under perioder i livet då det funnits ganska lite – Lilly gav alltid av det lilla hon hade.

Med åren förändrades Lilly Norfeldts förutsättningar, men inte hennes generositet. Genom en mycket generös gåva kunde därför ”Farmor Lillys äventyrsskog” under högtidliga former invigas av kommunstyrelsens ordförande i Härryda, Per Vorberg. En äventyrsskog anlagd i prästgårdens trädgård, allt tack vare Lillys gåva. Idag är äventyrsskogen ett självklart utflyktsmål för barnfamiljer i området.

Den närmaste familjen närvarade vid medaljutdelningen. Foto: John Fahlnaes

Alla älskar berättelsen om ”Farmor Lilly”

– Dessutom avslutas alla våra familjegudstjänster med grillning och fika i Farmor Lillys äventyrsskog. Även kyrkans egen öppna förskola har alltmer flyttat ut sin verksamhet till äventyrsskogen och under veckorna kommer även de kommunala förskolorna på besök, eftersom alla är välkomna. Så Lillys generositet har verkligen satt rejäla avtryck i vår kyrkliga verksamhet på många sätt.

–  I Landvetter älskar man berättelsen om ”farmor Lilly”. Om hennes givmildhet till barn berättas av mina medarbetare med stor inlevelse, berättar Peter.

Förening med gamla anor

Gustav Adolfföreningen grundades för 166 år sedan. Ursprungligen var föreningens syfte att ”understödja evangeliska trosförvandter som saknade nödiga medel för kyrkligt bestånd”.

– Föreningen fick in sin första rikskollekt från Svenska kyrkan redan år 1891 och med tiden samlades stora medel in. Föreningen har under årens lopp bland annat bidragit till byggandet av nya kyrkobyggnader i såväl USA, Frankrike, Österrike som i de baltiska staterna. Man hjälpte även till att sända biblar och psalmböcker till forna DDR, Östtyskland, berättar Peter Bratthammar.

– Under andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet växte i världen fram andra, större hjälporganisationer, som bättre och med större resurser kunde tillgodose det kristna världssamfundets behov av hjälp och föreningens roll förändrades så småningom. Idag består huvuddelen av verksamheten av att uppmärksamma individer i Sverige som gjort stora och viktiga gärningar för kyrkan och kristenheten och det måste man verkligen säga att Lilly Norfeldt har gjort och fortsätter att göra, avslutar Peter Bratthammar.