Har du frågor om personuppgiftsincidenten?

Nyhet Publicerad

Har du frågor om personuppgiftsincidentent vi skriver om här ovan? Vänd dig då till pastoratets dataskyddsombud, Cathrine Carlund Celius, på telefon 031-97 71 00 eller via e-post: cathrine.carlundcelius@svenskakyrkan.se.