Foto: Shutterstock Angelina Aralovetc

Musik

Musiken är förstås en viktig del i våra gudstjänster. Vi vill inspirera människor genom möten med olika musikstilar där man får uppleva stillhet men också stor glädje.

För Svenska kyrkan är det angeläget att det kyrkliga kulturarvet betraktas som mångfaldigt, föränderligt och betydelsebärande som säger något väsentligt om mänskligt liv.

Vill du sjunga?

Om du själv vill sjunga kan du pröva att vara med någon av våra körer. Församlingarna har barnkörer, en gospelkör – Sound of Joy, Projektkören, som tar emot dig som är van sångare men också dig som vill prova på sång, och dessutom Landvetter Vokalensemble som är för dig som njuter av sjunga musik i välklingande stämmor. Vi välkomnar naturligtvis nya deltagare till våra verksamheter.

Vill du spela?

Du som känner dig sugen på att spela orgel har en fantastisk möjlighet i vår församling! Om du är äldre än 5 år är du välkommen att få orgellektioner i våra kyrkor, vid en riktig orgel. 

Om du vill spela något annat instrument i vår kyrka är du välkommen att höra av dig också, det finns många tillfällen när det passar, även om vi för tillfället inte har organiserade veckosamlingar för instrumentalister.

Välkommen att ta kontakt med organist Gustaf Malmsten för orgellektioner eller om du är intresserad av att spela i kyrkan

Kyrkans omfattande musikliv

För Svenska kyrkan är det även viktigt att betona beröringspunkterna mellan kulturarvet och kulturen. Musiken är ett exempel på det. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.