Minneslund Landvetter
Foto: John Fahlnaes

Minneslund

En gemensam anonym gravplats. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen. Minneslunden sköts och vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där. Då det inte finns någon specifik gravplats att besöka har minneslunden en gemensam central smyckningsplats.