Foto: Marie Olausson

Mål & arbetssätt

Som grund för verksamheten ligger Läroplanen Lpfö 18 som bland annat säger att förskolan ska:

  • Lägga grunden för ett livslångt lärande, där barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.
  • Vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
  • Erbjuda en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  • I samarbete med hemmen främja barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.
  • Erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

På vår förskola vill vi att:

  • Varje enskilt barn blir sett och uppmärksammat varje dag av oss pedagoger.
  • Barnen ska möta en stimulerande, utmanande och lärande miljö.
  • Barnen ska möta positiva och engagerade pedagoger.
  • Verksamheten, rummen och gården förändras utifrån barngruppens intresse, förmåga och behov.
  • Barnen ska vara med och påverka verksamheten.