Foto: Shutterstock

Likabehandlingsplan

Nedan hittar du aktuell plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.