Foto: John Fahlnaes

Landvetter kyrkogård

Den del av kyrkogården som ligger närmast kyrkan är medeltida. Den nuvarande kyrkogårdens äldre del fick sin nuvarande form på 1890-talet.

Kyrkan, kyrkogården och den näraliggande välbevarade prästgården bildar tillsammans en sammanhållen kyrkomiljö, trots att järnvägen passerar nära förbi. Läget med utsikt över sjön Gröen utgör en viktig del för helhetsintrycket.

På kyrkogården finns tre olika gravtyper, "vanlig" grav, minneslund och askgravplats.

Vad gör vi på Landvetter kyrkogård just nu?

Ta del av vad som händer på Landvetter kyrkogård just nu. Sidan uppdateras regelbundet.

Mindre gravar med blommor i olika färger på Landvetter kyrkogård. Grönt gräs på en solig dag.

Enskild gravplats

En avgränsad gravplats som är avsedd för kistor eller urnor. Kan förses med gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger. Gravrättsinnehavaren kan själv sköta graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Om graven vanvårdas kan gravrätten återtas.

Askgravlund på Landvetter kyrkogård

Askgravplats

I en askgrav gravsätts den avlidne i en egen, mindre grav inom ett angivet område. I varje askgravplats finns plats för 1-2 urnor och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättning. Som anhörig får du även medverka vid urnsättningen. De anhöriga betalar för kyrkogårdsförvaltningens skötsel samt namnplatta, som är enda gravvården.

Minneslund Landvetter

Minneslund

En gemensam anonym gravplats. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen. Minneslunden sköts och vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där. Då det inte finns någon specifik gravplats att besöka har minneslunden en gemensam central smyckningsplats.

Kyrkogårdsexpeditionen

Kyrkogårdsexpeditionen är kontor för vår kyrkogårdsverksamhet. Du är varmt välkommen att kontakta oss i alla frågor som rör kyrkogårdarna.