Foto: Shutterstock/Simple Line

Landvetter församlingsråd

Ledamöter

Eva Johansson, ordförande
Monica Holthov
Lars-Gunnar Kristiansson
Leila Jacobsson, vice ordförande

Ersättare

Håkan Persson
Bo Gustafsson
Peter Hallberg
Ann-Mari Wiktorsson