Foto: Shutterstock/Simple Line

Landvetter församlingsråd

LEDAMÖTER

Helen Svensson, ordförande
Stephanie Robertsson
Eva Karlsson
Leila Jacobsson, vice ordförande

ERSÄTTARE

Håkan Persson
Peter Hallberg
Pirkko Aitman
Ann-Mari Wiktorsson