Foto: Adobe Stock

Landvetter församlings ungdoms- och blomsterfond till Gustaf Karlssons minne

Vill du bidra till att stärka våra ungdomar i Landvetter till livsmod, omtanke och eget ansvar? Tycker du att ingen ska glömmas bort på sin 80-årsdag? Gråter du i tysthet när någon går till sista vilan utan en värdig inramning?

Genom att skänka ett bidrag till Landvetter Församlings ungdoms- och blomsterfond (swishnummer hittar du på nästa sida) riktar du uppmärksamheten mot ungas fostran och ensammas utsatthet i Landvetter.

Det kan vara en gåva i stället för blommor vid en årsdag, ett bröllop, dop eller begravning. Eller kanske bara därför att du i just den stunden vill göra något gott för invånarna i Landvetter.

Fonden vilar på kristen och humanistisk grund och är till för personer som är boende och/eller skrivna inom Landvetter församlings upptagningsområde. Den är instiftad tack vare en enskild donation.

Medlen används till

  • Unga som efter konfirmationen väljer att engagera sig i kyrkans arbete.
  • Uppvaktning av ensamma äldre vid födelsedagar, sjukdom och kyrkliga högtidsdagar. 
  • Vid begravning av personer som saknar släktingar eller vänner.

Genom en gåva till fonden gör du skillnad - i Landvetter!

Vill du också bidra till fonden?

Du kan också bidra till fonden genom att swisha ett belopp, högt eller lågt till följande nummer: 123 147 73 14

Skriv ”Landvetters Ungdomsfond” i meddelandet när swishar.

Fakta om fonden 

  • Instiftades 2022 av Eva o Sven Karlsson och Cleo Björnberg
  • Ägs av Svenska Kyrkan i Landvetter/Härryda pastorat
  • Förvaltas av Landvetter församlingsråd

Kontakt: landvetter-harryda.forsamling@svenskakyrkan.se

Fakta om Gustaf Karlsson

Gustaf Karlsson föddes 1986 i Landvetter och avled 2016 i Stockholm. Han växte upp i Landvetter med många vänner som bor kvar på orten och i dess närhet. I unga år var han lokalt aktiv i fotboll och ishockey. Efter konfirmationen var Gustaf fadder i församlingen. 2010 föddes hans dotter Cleo; ”det bästa jag någonsin gjort”.