Foto: John Fahlnaes

Kyrkogårdsexpeditionen

Kyrkogårdsexpeditionen är kontor för vår kyrkogårdsverksamhet. Du är varmt välkommen att kontakta oss i alla frågor som rör kyrkogårdarna.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för boende inom Landvetter-Härryda församling. Kyrkogårdsförvaltningen har hand om adminstrationen av begravningsverksamheten.

För många människor är kyrkogården en viktig plats. Här råder ett lugn och en stillhet som man inte finner på många platser i samhället. Kyrkogården påminner oss om döden, men kanske framför allt om livet, hur viktigt det är att ta vara på stunden och själva livet.

Du kan vända dig till Kyrkogårdsexpeditionen i följande ärenden:

  • Råd och service för gravskötsel.
  • Gravärenden.
  • Gravrättsärenden.

Kontakta gärna fastighets- och kyrkogårdschef Malin Höglund Hansson, Tel: 031-97 71 25.