Vy över äldre gravstenar. I bakgrunden en sjö i starkt solljus, solnedgång.
Foto: John Fahlnaes

Kyrkogård

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för boende inom Landvetter-Härryda pastorat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för adminstrationen av begravningsverksamheten.

För många människor är kyrkogården en viktig plats. Här råder ett lugn och en stillhet som man inte finner på många platser i samhället. Kyrkogården påminner oss om döden, men kanske framför allt om livet, hur viktigt det är att ta vara på stunden och själva livet.