Vy över äldre gravstenar. I bakgrunden en sjö i starkt solljus, solnedgång.
Foto: John Fahlnaes

Kyrkogård

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för boende inom Landvetter-Härryda pastorat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för adminstrationen av begravningsverksamheten.

För många människor är kyrkogården en viktig plats. Här råder ett lugn och en stillhet som man inte finner på många platser i samhället. Kyrkogården påminner oss om döden, men kanske framför allt om livet, hur viktigt det är att ta vara på stunden och själva livet.

Landvetter kyrkogård

Den del av kyrkogården som ligger närmast kyrkan är medeltida. Den nuvarande kyrkogårdens äldre del fick sin nuvarande form på 1890-talet.

Minneslunden på Härryda kyrkogård. En stenomgärdad granitfontän med två stora stenblock framför. I förgrunden en björk.

Härryda kyrkogård

Härryda kyrka ligger i nordvästra delen av sin kyrkogård, som består av tre delar av olika ålder, samt ytterligare en fjärde utvidgning i nordost, på andra sidan den väg som löper förbi omedelbart utanför den äldsta delens norra kyrkogårdsmur.

Kyrkogårdsexpeditionen

Kyrkogårdsexpeditionen är kontor för vår kyrkogårdsverksamhet. Du är varmt välkommen att kontakta oss i alla frågor som rör kyrkogårdarna.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.