Foto: Shutterstock

Kunskap

Kristendomen har både yta och djup. Den är lätt att förstå, men det finns sidor av den som kräver förklaring. För att du skall kunna bli en av de två miljarder som varje dag har nytta och glädje av kristendom vill vi bjuda på kunskap och insikt.

Redan Jesus visste att det krävs viss kunskap för att tillfullo tillgodogöra sig det mycket glädjande budskap som kristendomen vill ge dig. Därför talade han på olika sätt till olika målgrupper. Till prästerna i templet talade han med myndighet och kunskap. Till bönderna på landet talade han i liknelser som skulle göra budskapet begripligt för just dem.

Gudstjänst, symbolik, liturgi - allt detta är till nytta och glädje för den andlige. Vi som arbetar i kyrkan är sjävklart väl medvetna om att du mycket väl kan vara mycket andligt orienterad, utan att för den sakens skull gå i kyrkan varje söndag. För att du inte skall känna dig främmande för din kyrka vill vi på dessa sidor skapa en bank av kunskap som du kan vända dig till för att få inspiration och kunskap.

Man i bil knyter händerna i bön.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Biblar på rad

Bibeln

Bibelns texter handlar ofta om människor som grubblar över vad det är att vara människa eller vem Gud är.

Manlig präst ler mot gudstjänstbesökare som sitter i kyrkbänkarna.

Gudstjänst

Välkommen till gudstjänst! Känns det ovant? Eller är det platsen där du brukar hämta ny energi?

Texten Gud inpräntad i sten

Gud, Jesus och den Heliga Anden

Hurdan är din bild av Gud? Det finns många bilder av hur Gud är, men åtminstone tre bilder är gemensamma för världens kristna.

Hjärtformat moln mot en blå himmel.

Om kristen tro

Kristen tro handlar om relationen mellan dig och Gud. Få kunskap och inspiration till din tro!

Bön

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus och formulerar din oro eller glädje över något? Just det skulle kunna vara en bön till Gud.

Utsträckta händer håller i kylskåpsmagneter med ord, till exempel orden tro, tvivel och livet.

Trosbekännelsen sammanfattar kyrkans tro

Trosbekännelsen är en slags sammanfattning av vår gemensamma kristna tro. Den enskilda tron kan se annorlunda ut eftersom tro är personligt, men när trosbekännelsen läses i våra gudstjänster får vi vila i vad vi gemensamt tror, trots de tvivel som kan finnas.

Kalt landskap med berg i fjärran.

Fader vår

Jesus lärde lärjungarna att be den bön som har fått namnet Herrens bön. Ofta kallar vi den för Fader vår. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).

De tio budorden - Tio Guds bud

De tio budorden, eller tio guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, 2 Mos. 20:3-17 och 5 Mos. 5:6-21 . Vissa budord föregås av en längre förklaring, medan andra är endast rena befallningar utan förklaring.

De liturgiska färgerna

Liturgiska färger är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen för olika firningsdagar.

Symboler i kyrkan

Att lära sig om symbolerna i kyrkan är att träda in i en spännande och mystisk värld. Genom att förstå symbolerna i rummet blir det också mer givande att se det som händer under en gudstjänst. Symbolerna förenar också dagens kyrkbesökare med våra förfäder - många symboler har faktiskt varit i bruk i snart tvåtusen år.

Kyrkorummets koder

Kyrkorummet är en egen värld, fylld av kodspråk och signaler. Under de olika kyrkliga ritualerna sänder kyrkorum och symboler ut massor av olika signaler till besökaren.