Foto: Shutterstock

Kunskap

Kristendomen har både yta och djup. Den är lätt att förstå, men det finns sidor av den som kräver förklaring. För att du skall kunna bli en av de två miljarder som varje dag har nytta och glädje av kristendom vill vi bjuda på kunskap och insikt.

Redan Jesus visste att det krävs viss kunskap för att tillfullo tillgodogöra sig det mycket glädjande budskap som kristendomen vill ge dig. Därför talade han på olika sätt till olika målgrupper. Till prästerna i templet talade han med myndighet och kunskap. Till bönderna på landet talade han i liknelser som skulle göra budskapet begripligt för just dem.

Gudstjänst, symbolik, liturgi - allt detta är till nytta och glädje för den andlige. Vi som arbetar i kyrkan är sjävklart väl medvetna om att du mycket väl kan vara mycket andligt orienterad, utan att för den sakens skull gå i kyrkan varje söndag. För att du inte skall känna dig främmande för din kyrka vill vi på dessa sidor skapa en bank av kunskap som du kan vända dig till för att få inspiration och kunskap.

En man sitter i bilen med händerna knäppta på ratten.

Sök din tro

I Svenska kyrkan finns plats för dig som är nyfiken på kristen tro. För dig som vill göra andliga upptäckter och undrar över livet som kristen.

Gudstjänsten

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Tända ljus i ljusbärare

Bön

Går du ibland in i en kyrka för att tända ett ljus och formulerar din oro eller glädje över något? Just det skulle kunna vara en bön till Gud.

De tio budorden - Tio Guds bud

De tio budorden, eller tio guds bud som man också säger, är de tio befallningar som Gud ger till Mose i Gamla Testamentet, 2 Mos. 20:3-17 och 5 Mos. 5:6-21 . Vissa budord föregås av en längre förklaring, medan andra är endast rena befallningar utan förklaring.

De liturgiska färgerna

Liturgiska färger är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen för olika firningsdagar.

Symboler i kyrkan

Att lära sig om symbolerna i kyrkan är att träda in i en spännande och mystisk värld. Genom att förstå symbolerna i rummet blir det också mer givande att se det som händer under en gudstjänst. Symbolerna förenar också dagens kyrkbesökare med våra förfäder - många symboler har faktiskt varit i bruk i snart tvåtusen år.

Kyrkorummets koder

Kyrkorummet är en egen värld, fylld av kodspråk och signaler. Under de olika kyrkliga ritualerna sänder kyrkorum och symboler ut massor av olika signaler till besökaren.