Foto: Landvetter Härryda pastorat

Konfirmationen

Den 29 juni kl 11:30-14:00 är det konfirmation för Landvetter och Härrydas ungdomar på strandängarna vid Gröenkapellet.

Konfirmationen i Landvetter och Härryda är ett stort arrangemang väldigt olikt det vi tänker oss en traditionell konfirmation. I en konfirmation skall det alltid ingå en redovisning där alla konfirmander får vara delaktiga och på något sätt visa upp sina upplevelser och erfarenheter från konfirmationstiden. Eftersom så många ungdomar väljer att konfirmera sig hos oss här i Landvetter och Härryda har vi flyttat ut denna redovisning ur själva gudstjänsten för att ge ungdomarna mer plats och tid.

Redovisningen är därför upplagd som en utställning med flera olika stationer fördelade på ett antal tält på strandängarna vid Gröenkapellet. Varje smågrupp har en egen yta där de presenterar sin konfirmationsupplevelse, sök upp just er konfirmand för att få ta del av just hans/hennes upplevelse. Utställningarna öppnar kl 11:30 och finns sedan uppställda tills efter konfirmationsgudstjänsten.

Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i närheten av utställningstälten och är alltså utomhus. Det kommer inte finnas stolar till alla så ta gärna med en fällstol eller helt enkelt en filt att sitta på. Kl 12:30 drar gudstjänsten igång med att konfirmanderna går i procession från kyrkan och ner till den scen de skall sitta på under gudstjänsten. Gudstjänsten består bland annat av olika tal till konfirmanderna, sång, bön, nattvard och utdelning av deras biblar. En gudstjänst är inte ett uppträdande som vi passivt observerar utan något som alla deltar i. Därför önskar vi att ni alla just deltar så aktivt som ni kan i både psalmsång och allt annat för att göra detta till en minnesvärd dag för våra ungdomar. Här följer de tider som gäller för lördagen den 29 juni:

  • 10:00 Konfirmanderna börjar förbereda sina utställningar och genrepar.
  • 11:30 Utställningarna öppnar och är öppna fram till 14:00
  • 12:00 Konfirmander samlas i kyrkan för att äta sin medhavda matsäck och sedan byta om till kåpa.
  • 12:30 Konfirmationsgudstjänsten startar och konfirmander går i procession från kyrkan till scenen vid strandängarna.
  • 14:00 Konfirmationsgudstjänsten avslutas med att konfirmanderna går i procession till sina utställningstält. Ni kan möta er konfirmand vid dennas smågruppsstation för till exempel fotografering.
  • 14:30 vill vi att Konfirmanden har lämnat sin kåpa i Prästgården