Foto: Shutterstock/TypoArt BS

Kansli och administration

Du är varmt välkommen att vända dig till församlingsexpeditionen i följande ärenden:

• Bokning av förrättningar (dop, vigsel, begravning).
• Frågor kring förtroendemannaorganisation och personal.
• Övriga administrativa frågor.

Vi har öppet under kontorstid.