Foto: Shutterstock/TypoArt BS

Kansli & administration

Svenska Kyrkan är bärare av ett stort svenskt kulturarv i form av traditioner, kulturhistoriska byggnader och ett levande kulturutbud. Svenska Kyrkan är också en folkkyrka som vilar på en demokratisk grund. Det är demokratiskt valda individer som styr kyrkans utveckling.

I Landvetter-Härryda pastorat finns omkring 8 700 kyrkotillhöriga. Pastoratet har två kyrkor, Landvetter kyrka och Härryda kyrka, samt vårt vackra kapell intill sjön Gröens strand.

Kyrkan - hoppets symbol

Framför allt är Svenska Kyrkan en symbol för att det goda i tillvaron får segra till slut. Budskapet om Jesus Kristus genomsyrar vår verskamhet, vilket betyder att vi som arbetar i kyrkan alltid vill stå för det goda, för rättvisa, barmhärtighet och hopp.

Kyrkan som verksamhet

Kyrkan är också en verksamhet med många funktioner. Kyrkklockor, pastorsexpedition, kyrkogård och gudstjänster - allt måste fungera, det vill vi alla. På dessa sidor kan du läsa mer om vår verksamhet, hur vi är organiserade och om våra byggnader.

Kontakta oss!

Frågor om gravplatser? Vigsel? Dop? Lokalbokningar? Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på expeditionen.

Våra telefontider är måndag till fredag klockan 08.00–16.00 (vi har stängt för lunch mellan 12.00-13.00)

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. I Bibeln, kyrkans bekännelseskrifter och i gällande kyrkoordning, har vi det som uttrycker kyrkans identitet och hur kyrkan skall fungera.

Kommunikation

Här hittar du information om hur du kommer i kontakt med vår kommunikationsavdelning.

Släktforskare?

Vi hänvisar dig som släktforskar till Landsarkivet för hjälp, då vi inte längre förvarar de gamla kyrkoböckerna hos oss.