Ida Ödman – "syster Ida"

Flera av de som under åren begravts på Landvetter och Härryda kyrkogårdar fick möjlighet att göra avtryck i sin samtid. En av dem är Ida Ödman – "syster Ida".

Ida Kristina Linnéa Ödman föds 13 januari 1906 i Dragsmarks församling i Bohuslän. Pappa Frans Hjalmar Ödman var sjöman och mamman Agda Charlotta Carlsdotter tog hand om barnen (Ida hade sju syskon) och gården Berg i Krämareviken.

1924 kommer Ida i tjänst hos kyrkoherde Anders Daniel Jansson och hans stora familj som bodde i  Krokstad prästgård. Kanske är det där som hon kallas till tjänst i Kristi kyrka? 

Ida flyttar tillbaka till Dragsmark 1927 och påbörjar 1929 sin utbildning till diakonissa vid Bräcke Diakoni i Göteborg. Hon vigs till diakonissa 1934 och flyttar då till Härryda församling. 

Många är det som vittnar om att det var till syster Ida man ringde när man var sjuk. Då var det vanligt att hon kom farandes på sin cykel för att hjälpa och bota. Hon höll även i söndagsskolan i Härryda församlingshem under många år.

Ida Ödman hade flera uppdrag i kommunen. Hon satt med i Fattigvårdsstyrelsen, Socialnämnden, Nykterhetsnämnden och Barnavårdsnämnden. Hon vikarierade även som föreståndare på Bygården i Landvetter.

Syster Idas vigningsord till diakonissa: ”Visa mig, Herre, din väg: jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.” PS 86:11  

Syster Ida avled 87 år gammal den 23 november 1993.

Graven är sedan år 2020 i pastoratets vård.