Ett kors med tre korsarmar i smidesjärn. Står framför en stenmur med mossa. I bakgrunden Härryda kyrka.
Foto: John Fahlnaes

Härrydas ljus- och blomsterfond till minne av Tomas Hansson

Genom en gåva till församlingen har vi fått möjlighet att erbjuda ekonomiskt bistånd till ljus och blommor i samband med vissa kyrkliga aktiviteter. Kontot är till för personer som är boende och/eller skrivna inom Härryda församlings upptagningsområde.

Kontot skall användas till följande ändamål:

  • Inköp av ljus alternativt blommor vid uppvaktningar av personer, som inte har några egna medel och/eller saknar släktingar eller vänner.
  • Vid högtidsdagar såsom 40-, 50-, 60-, 70-, 80-, 90- eller 100-årsdagar
  • Andra högtidsdagar under kyrkoåret
  • Annan uppvaktning
  • Vid begravning

Vill man sätta in pengar på kontot betalar man till samfällighetens konto:
BG 213-8642 och skriver mottagartext: "Ljus och blomster".

Kontot är instiftat av Tomas föräldrar Göran och Andis Hansson.

Livsträdet vid Härryda Askgravplats

Utsmyckningen till Härryda askgravplats är ett livsträd och två ljusbärare som Peder Sjöberg, mästersmed i Stjärnsfors sedan tre generationer har skapat i samråd med Tomas föräldrar och Matilda Helg, präst i Härryda församling. Den invigdes i samband med musikgudstjänsten i Härryda kyrka på Alla Helgons dag den 2 november 2013 kl 18. På Härryda kyrkogård skall trädet och ljuslyktorna stå för att påminna oss om ljuset som lyser i mörkret, om livet som övervinner döden och hedra Tomas Hanssons minne.

Järnkorsen kallas livsträd, det är en urgammal kristen symbol som påminner om att även om människor dör, tar livet aldrig slut. Livsträden gör Ekshärad till en internatiornell sevärdhet som finns på frimärken och i uppslagsverk. Kyrkan byggdes 1686, det äldsta bevarade järnkorset är från 1758. Men på det korset dallrar inga små löv, designen är lika hård som dåtidens syn på döden som dom och straff. Järnkorsen ersatte de tidigare träkorsen som gravprydnad, trä ruttnade sönder medan järnet bestod.