Minneslunden på Härryda kyrkogård. En stenomgärdad granitfontän med två stora stenblock framför. I förgrunden en björk.
Foto: John Fahlnaes

Härryda kyrkogård

Härryda kyrka ligger i nordvästra delen av sin kyrkogård, som består av tre delar av olika ålder, samt ytterligare en fjärde utvidgning i nordost, på andra sidan den väg som löper förbi omedelbart utanför den äldsta delens norra kyrkogårdsmur.

Den äldre delen omger kyrkan på alla sidor, med begravningsplatser främst i söder, öster och norr. Den har en kyrkogårdsmur på sina västra, norra och östra sidor, och en brant slänt i söder ner mot 1835 års utvidgning som ligger söder om den äldsta delen.

1925 ville man utvidga kyrkogården ytterligare och det lades in ett förslag som även genomfördes.

Öster om dessa delar av kyrkogården ligger en utvidgning från 1946-47. De båda utvidgningarna ligger båda delvis på terrasseringar i sluttningen och de är tillsammans omgivna av en kyrkogårdsmur.

Gravar i gräskvarter mellan grusade gångar i enkelt rätvinkligt system. Många av gravarna på den äldsta delen liksom även på utvidgningen i söder stammar från 1900-talets första del, även några äldre, och med en hel del höga gravvårdar.

Invid den södra muren på 1946-47 års utvidgning ligger ett stort (ca 4 x 3 m) flyttblock med årtalet 1947 inhugget.

Vad gör vi på Härryda kyrkogård just nu?

Ta del av vad som händer på Härryda kyrkogård just nu. Sidan uppdateras regelbundet.

Ett kors med tre korsarmar i smidesjärn. Står framför en stenmur med mossa. I bakgrunden Härryda kyrka.

Härrydas ljus- och blomsterfond till minne av Tomas Hansson

Genom en gåva till församlingen har vi fått möjlighet att erbjuda ekonomiskt bistånd till ljus och blommor i samband med vissa kyrkliga aktiviteter. Kontot är till för personer som är boende och/eller skrivna inom Härryda församlings upptagningsområde.

Trädgårdsresan

Härryda kyrkogård finns representerad på hemsidan Trädgårdsresan, som är en verklig skattkarta för trädgårdsentusiasten.