Härryda kyrka - en vitkalkad kyrka byggd 1850 omgiven av en kyrkogård med grön gräsmatta, utanför vilken finns stora gröna lövträd
Foto: John Fahlnaes

Härryda Kyrka

Någon gång under medeltiden uppfördes en stenkyrka i Härryda. 1835 byggdes den till. Senare började man bygga ett kyrktorn. Men tornbygget misslyckades och man blev tvungen att bygga en ny kyrka på den gamla kyrkans grund. Nuvarande stenkyrka uppfördes i klassicistisk stil och färdigställdes 1850.

Härryda kyrka ligger på sluttningen av Mölndalsåns dalgång, på södra sidan om gamla landsvägen till Borås. Kyrkan, som år 1850 byggdes av sten på den gamlas grund, består av långhus med tresidig koravslutning i öster och i väster torn med lanternin. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar, lunettfönster ovan sydportalen. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Inbyggnader under läktaren från 1956, som bl a inrymmer sakristia. Från den tidigare kyrkan återstår altaruppsats och predikstol i senbarock.

Altaruppsatsen

Altaruppsatsen är från 1693 och predikstolen från 1703. Predikstolen är femsidig. Korg med bildarkader, vridna kolonner och evangelistskulpturer hör till de ting som övertagits från den gamla kyrkan. Predikstolen förvärvades 1703.

Dopfunten

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarie och troligen tillverkad under 1200-talets senare del. Dopfunten i täljsten är av samma typ som i Landvetter kyrka och kan liksom denna dateras till 1200-talets slut. Den fyrpassformade skålen har uttömningshål och är ornerad med växtornament inom arkader. Foten är likaledes fyrpassformad. En mässingsskål, som sluter till cuppans form, har anskaffats i vår tid.

Tavlan på nordväggen

En tavla från 1892 hänger på långhusets nordvägg och har målats i olja på duk. Tavlan är målad av Gustaf Brusewitz. Altartavlan är en äldre altaruppsats i barock med två målade partier, Korsfästelsen och Uppståndelsen.

Orgeln

Orgeln är byggd av Hammarbergs orgelbyggeri, år 1959.

  • Huvudverk, man I:
  • Trägedakt 8', Principal 4', Rörflöjt 4', Gemshorn 2', Mixtur 3 chor, Regal 8'
  • Öververk, man II:
  • Rörflöjt 8', Spetsflöjt 4', Kvintadena 4', Principal 2', Sesquialtera 2 chor, Scharf 2 chor
  • Pedal:
  • Subbas 16', Principal 8', Blockflöjt 4'