Foto: Shutterstock/Simple Line

Härryda församlingsråd

Ledamöter

Göran Hansson, ordförande
Ing-Marie Odbro, vice ordförande
Ulla Sjöberg
Marika Johansson

Ersättare

Anita Martinsson
Gunvor Karlsson
Britt-Louise Fröberg
Eivor Westlund