Foto: Shutterstock/Simple Line

Härryda församlingsråd

LEDAMÖTER

Göran Hansson, ordförande
Britt-Louise Fröberg
Anita Martinsson
Louise Falk, vice ordförande

ERSÄTTARE

Gunvor Karlsson
Eivor Westlund
Anna Svensson
Vakant