Foto: Shutterstock

Frivilliga uppdrag

I en församling finns det plats för många olika slags medarbetare. Några är anställda medarbetare, några är förtroendevalda medarbetare och några är ideella medarbetare som engagerar sig i församlingen. De ena är inte mer värda än de andra utan vi behövs alla på olika sätt.

”Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många.” 1 Kor 12:12-14

Bara fantasin sätter gränser för hur man engagerar sig

En församling i Svenska kyrkan skapas genom församlingsbornas och de anställdas gemensamma strävan och engagemang. Till kyrkan skall man kunna komma och ”bara vara” när man deltar i de aktiviteter, möten, samlingar som man är intresserad av. Men det kan också vara så att du vill engagera dig lite extra och mer aktivt ”skapa” den församling som du bor i. Vara med och hålla i en aktivitet, ansvara för kaffekokning, vara en extra vuxen för de unga i församlingen, vattna församlingshemmets blommor, engagera dig politiskt, vara värd vid gudstjänster, koka soppa. Det är bara fantasin som kan sätta gränser för vilka uppgifter som kan finnas i din församling.

Hitta ett sätt som passar just dig

Livet kan också se olika ut för oss och någon kanske vill engagera sig under en längre tidsperiod medan det för någon annan passar bättre med en punktinsats vid ett enstaka tillfälle. Vi önskar att du som vill vara frivillig medarbetare i våra församlingar ska kunna vända dig till oss och att vi tillsammans ska hitta ett uppdrag som passar just dig.

”Nådegåvorna är olika, men Anden är densamma. Tjänsterna är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.” 1 Kor 12:4-7

Är du intresserad av att engagera dig ideellt i din församling så hör gärna av dig till oss!

Aktuella uppdrag

Just nu har vi inga aktuella uppdrag men vi kommer snart med nya möjligheter. Har du egna idéer på hur du skulle vilja engagera dig ideellt i din församling så hör av dig till oss. Tel växel 031-977100.