Tre pedagoger på Duvan i en leksal inomhus. Ett innebandymål i förgrunden. Alla håller en innebandyklubba i handen.
Foto: Cecilia Sundström

Fritidshemmet Duvan

Svenska kyrkans fritidshem Duvan ligger i Landvetter församlingshem, nära Landvetter centrum. Här har funnits verksamhet för skolbarn i snart 25 år. Idag är vi ett fritidshem för cirka 30 elever och vi erbjuder skolbarnsomsorg från höstterminen det år eleven börjar förskoleklass.

Hos oss avgör varje familj när deras barn är redo att sluta på fritids och placeringens längd är individuellt anpassad utifrån elevens och familjens behov.

Vi erbjuder en fritidsverksamhet som utgår från Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) och som genomsyras av den etik som förvaltats av kristen tradition.

På Duvan arbetar vi för att barnen ska bemötas och bemöta varandra utifrån att alla människor har samma värde. Vi värnar om att ha god personaltäthet för att kunna se och bemöta varje barn utifrån deras behov. Att skapa trygget, gemenskap och framtidstro är viktigt på Duvan.

Under eftermiddagarna erbjuder vi olika aktiviteter som t ex veckans pyssel, lek i stora lekhallen, spel, bygg - och konstruktionslek, "hyrlådor" för olika lekar, t ex detektivlådan eller teaterlådan. Vi är också ute och leker, bakar och gör utflykter när tillfälle ges. Att lyssna på barnens intressen och önskemål vid planering och inköp är viktigt för oss. Barnen ska känna sig delaktiga i Duvans fritids!

Några gånger i veckan samlas vi och leker gemensamma lekar, har sångsamling, läser eller pratar. Vi samverkar med musikpedagog samt barn- och familjepräst i församlingen. Våra konfessionella inslag är frivilliga.

Direktnummer till fritidshemmet Duvan: 0704-10 71 18

Välkomna att kontakta oss!

Tre pedagoger på Duvan i en leksal inomhus. Ett innebandymål i förgrunden. Alla håller en innebandyklubba i handen.

Duvans fritids – här trivs barnen!

Tre pedagoger och massor av energi! På Duvan får barnen vara kreativa och aktiva – men också varva ned och bara vara. Här går man från förskoleklass och så länge familjen önskar.

Bilden visar en papperskalender. Ett blad är avrivet.

Öppettider & personal

Duvan öppnar 06.30 och stänger 18.00. Verksamhetens öppettider kan komma att justeras efter barnens behov av omsorg. Studiedagar och lovdagar har Duvan heldagsomsorg.

Duvans mål

Våra mål handlar om hur vi önskar att Duvans verksamhet ska bidra till elevernas utveckling. Nedan kan du läsa en nedkortad version av våra mål.

Likabehandlingsplan

Nedan hittar du aktuell plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.