Församlingsinstruktion

En församlingsinstruktion är en församlings styrdokument som reglerar församlingens inriktning och uppdrag. Församlingsinstruktionen är ett levande dokument som uppdateras med jämna mellanrum och som utgör grunden för alla verksamhet.