Foto: Adobe Stock

Fonder att söka bidrag ur

I Landvetter Härryda pastorat finns några fonder som går att söka bidrag ur. Här presenterar vi dem kortfattat.

Landvetter församlings ungdoms- och blomsterfond till Gustaf Karlssons minne

Vill du bidra till att stärka våra ungdomar i Landvetter till livsmod, omtanke och eget ansvar? Tycker du att ingen ska glömmas bort på sin 80-årsdag? Gråter du i tysthet när någon går till sista vilan utan en värdig inramning?

Ett kors med tre korsarmar i smidesjärn. Står framför en stenmur med mossa. I bakgrunden Härryda kyrka.

Härrydas ljus- och blomsterfond till minne av Tomas Hansson

Genom en gåva till församlingen har vi fått möjlighet att erbjuda ekonomiskt bistånd till ljus och blommor i samband med vissa kyrkliga aktiviteter. Kontot är till för personer som är boende och/eller skrivna inom Härryda församlings upptagningsområde.