Foto: John Fahlnaes

Farmor Lilly och äventyrsskogen

Under hösten 2015 påbörjas en välkommen utomhussatsning för barn och ungdomar i skogen vid Landvetters prästgård. Allt tack vare Lilly Norfeldt, 92.

Den vackra bokskogen invid prästgården i Landvetter kommer snart  att utvecklas till en äventyrsmiljö med lekanordningar, grillplats och vindskydd. Syftet är att skapa en inbjudande naturpark som lockar till aktivitet. Området kommer att få namnet ”Farmor Lillys äventyrsskog” efter donatorn och möjliggöraren Lilly Norfeldt, som är stolt och nöjd:

– Det är väldigt stort att få bidra till denna plats. Jag gör det till minne av min make, Bernt Norfeldt. Han var barnhusbarn och hade en mycket svår barndom, något eget hem hade han inte förrän vi gifte oss.

Äktenskapet varade i över 50 år, Lilly berättar om ett strävsamt liv: 

– Bernt studerade flitigt, blev civilingenjör och arbetade hårt. Han sitter säkert i sin himmel nu och är glad för att jag kan göra något för barnen.

Började arbeta tidigt

Lilly Norfeldt började arbeta direkt efter konfirmationen. Att studera kostade pengar och det hade inte familjen råd med. Tiderna var osäkra på 1930-talet och Lilly nämner ett yrkesval som då rekommenderades:

– Man skulle helst ta tjänst på en bondgård och gärna också gifta sig med en bonde. Då slapp man svälta.

Första jobbet var hos prästfrun

Lillys första jobb var som barnflicka hos prästfrun, ett dygnetruntarbete som betalades med 15 kr i månaden. Under konfirmationsläsningen hade Lilly visat sig tjänstvillig, bland annat fick hon i uppgift att värma prästens sittkudde vid kaminen före undervisningen i sakristian:

– Det var hemskt kalla vintrar förr i tiden, minns Lilly och verkar huttra till för ett ögonblick. 

Detta blev inledningen på ett långt yrkesliv inom servicenäringen. Som hembiträde lärde sig Lilly att städa, laga mat, baka och fick även kunskap om hur man slaktar en gris. 

– Jag har arbetat hela mitt liv, det har varit jätteroligt. Och så har jag fått vara frisk, arbete befordrar hälsa och välstånd, heter det ju. Mina vitsord var genomgående goda och jag har alltid hållit kontakten med tidigare arbetsgivare. Men nu är det bara jag kvar, konstaterar Lilly. 

En lek- och äventyrsskog i kyrkans regi står i viss kontrast till den strama schartauanism som präglade Lilly Norfeldts kristna uppväxt i Halland:

– Man fick lov att skratta på söndagar, men det mesta var alltid allvarligt. Fyra böcker skulle man ha hemma; Bibeln, psalmboken, bönboken och Luthers katekes.

”Farmor Lilly” ser fram emot platsen som kommer att bära hennes namn, den 13 september tas första spadtaget: 

– Jag har själv åtta barnbarn och två barnbarnsbarn, de har pratat om hur de vill besöka äventyrsskogen!