Mindre gravar med blommor i olika färger på Landvetter kyrkogård. Grönt gräs på en solig dag.
Foto: John Fahlnaes

Enskild gravplats

En avgränsad gravplats som är avsedd för kistor eller urnor. Kan förses med gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger. Gravrättsinnehavaren kan själv sköta graven eller köpa tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Om graven vanvårdas kan gravrätten återtas.