Någon häller vatten i dopfunten från en kanna.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Dop inför konfirmation

Fler och fler ungdomar som konfirmerar sig är inte döpta vid konfirmationstidens början. Konfirmation handlar om att bekräfta sitt dop - att bekräfta att du vill vara en del av den kristna kyrkan och kampen för godhet och ljus. Många döps som barn för att deras föräldrar vill att de skall vara en del av Kyrkan men allt fler döper sig i samband med konfirmationen.

Du som ännu inte är döpt erbjuds att döpa dig innan konfirmationen. I år sker detta den 28 april kl 18:00 i Landvetter kyrka. Skulle ni av olika anledningar inte kunna döpa er denna dag vill vi att ni snarast hör av er till Jörgen Magnusson, hans kontaktuppgifter hittar ni längst ner på denna sida.

För att döpa sig krävs vårdnadshavares tillstånd, därför kommer ni som vill döpa er att få hem en blankett som era vårdnadshavare behöver fylla i. Innan denna är ifylld och inskickad kan vi tyvärr inte genomföra dopet.

Vad är dopet för något?

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse. Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Kyrkan och församlingen firar och gläds över att en människa döps. Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen, och kyrkan i världen.

Dopets betydelse

Dopgudstjänsten börjar med Guds inbjudan till gemenskap och slutar med välsignelsen som ett uttryck för att Gud vill vara med oss på alla våra vägar. Dopet är också en kallelse till att leva sitt liv i ansvar och omsorg. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar eller är med om det som är svårt påminner dopet oss om att det finns en väg som går genom död till liv tillsammans med Jesus. Dopet sker en enda gång men är samtidigt en inbjudan att leva hela sitt liv i dopets mönster – genom liv till död till liv. I Bibeln, i Matteusevangeliet, berättas det om när Jesus efter sin uppståndelse sänder ut sina lärjungar. Han ger dem uppdraget att döpa och lära. Detta uppdrag har vi även nu. Jesus löfte är att vara med oss alla dagar till tidens slut.

Namnet

Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. Namnet är viktigt och står för den man är som person, och att man är unik. Därför frågar prästen tidigt efter namnet på den som ska döpas.  Ibland att man vid dopet skrivs in i Guds stora bok, en bild av att den enskilda människan finns med i ett stort sammanhang och är viktig för helheten.

Hur går det till?

Dopgudstjänsten är ganska kort och består i stort sett av några sånger, bön och själva dopakten. Du som döper dig har ofta en vit kåpa på dig (samma långa vita klänning som du konfirmeras i) och under dopgudstjänsten kommer du få böja dig ner vid dopfunten och prästen öser lite vatten på ditt huvud, tre gånger gör för vår treenige Gud. Därefter får du ett dopljus och ett bevis på att du är döpt.