Kollage som visar församlingshus Landvetter Härryda pastorat
Foto: John Fahlnaes

Byggnader

Här hittar du några av de viktigaste byggnaderna som förvaltas av oss i Landvetter Härryda pastorat.

Landvetter Kyrka

Kyrkans äldsta partier, långhusets murar, är till stora delar från 1300-talet. Tornet uppfördes 1836-1845, varefter kyrkan byggdes till åt öster. Senaste tillbyggnaden är sakristian, vilken tillkom 1957. Kyrkan är belägen på östra stranden av sjön Gröen eller Landvettersjön, som den i dagligt tal kallas. Den omges av en kyrkogård som sluttar åt väster, ner mot vattnet.

Härryda kyrka - en vitkalkad kyrka byggd 1850 omgiven av en kyrkogård med grön gräsmatta, utanför vilken finns stora gröna lövträd

Härryda Kyrka

Någon gång under medeltiden uppfördes en stenkyrka i Härryda. 1835 byggdes den till. Senare började man bygga ett kyrktorn. Men tornbygget misslyckades och man blev tvungen att bygga en ny kyrka på den gamla kyrkans grund. Nuvarande stenkyrka uppfördes i klassicistisk stil och färdigställdes 1850.

En vit herrgårdlik träbyggnad. Framför huset en grön gräsmattar och stora träd.

Prästgården i Landvetter

Prästgården är stängd för uthyrning under 2022.

Gröenkapellet i solnedgången. Ett mindre modernt kapell omgivet av gräsmatta och några träd.

Kapellet vid Gröen

Gröenkapellet är en plats för möten. Kapellet ligger naturskönt vid sjön Gröen i Landvetter, med vacker utsikt över vatten, himmel och natur.

Landvetter församlingshem

Församlinghemmet innehåller, förutom kontor och expedition, även det helgade rummet Eviga ljuset rum, Stora samlingssalen, kök och andra faciliteter.

Härryda församlingshem

Församlingshemmet i Härryda inrymmer en mängd olika faciliteter och samlingslokaler. Det går utmärkt att hyra lokalerna i samband med förrättningar i kyrkan.