Begravningsavgift

Begravningsavgiften har t.o.m. 2016 varierat beroende på var man varit folkbokförd. Riksdagen har nu beslutat om en enhetlig begravningsavgift fr.o.m. 2017.

Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Undantag är Stockholm och Tranås där kommunerna sedan länge har denna uppgift.

Avgiften gäller alla, vare sig man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Avgiftssatsen för 2017 har fastställts till 24,6 öre per beskattningsbar hundralapp.                                                                                                                          

Den nya avgiften kommer att synas på slutskattebeskedet 2018.

Skillnad på begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgiften och kyrkoavgiften är två helt olika avgifter som inte ska blandas ihop.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:

 • Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • Transporter inom förvaltningsområdet efter bisättning
 • Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningen
 • Kremering          
 • Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningställande av gravplatsen      ·         
 • Gravplats i 25 år  
 • Skötsel av allmänna ytor på våra kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.                                                                             

Kyrkoavgiften

 • Kyrkoavgiften betalas av medlemmar i Svenska kyrkan. Kyrkoavgiften täcker kostnaderna för:  
 • Dop, konfirmationer, bröllop och begravningar
 • Gudstjänster, mässor och andakter
 • Förskolor och fritids 
 • Aktiviteter som öppna förskolor, körer, rytmikgrupper, ungdomsaktiviteter, pensionärsträffar och soppluncher
 • Hjälp och råd genom våra präster och diakoner i själavårdssamtal, familjerådgivning, hembesök samt stöd till ensamma och sjuka
 • Många andra verksamheter, se vidare på våra hemsidor