Bårtäcken

Här kan du se vilka bårtäcken som finns att tillgå här i Landvetter Härryda pastorat.

Bårtäcke Landvetter kyrka
Bårtäcke Landvetter kyrka Foto: John Fahlnaes
Bårtäcke Landvetter kyrka Foto: Shahin Johanen