Xolyfon och skallror och tamburin, intstrument för barn.
Foto: Shutterstock Serhii Krot

Barn- och familj

Välkommen till vår barn- och familjeportal. Vi har aktiviteter för barn från de lägsta åldrarna ända upp genom hela skolåldern. Barn- och familjeverksamheten är en viktig del av vårt arbete och vi vill kunna erbjuda barn och föräldrar ett kristet alternativ. Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens sinne för musik, färg och form, fantasi och rörelseförmåga.

Förskolan Solbacken

Svenska kyrkans förskola är högt belägen i en lugn miljö nära Landvetter centrum. Vi erbjuder barnen en stimulerande och trygg miljö där utevistelsen är en viktig del av vår verksamhet.

Tre pedagoger på Duvan i en leksal inomhus. Ett innebandymål i förgrunden. Alla håller en innebandyklubba i handen.

Fritidshemmet Duvan

Svenska kyrkans fritidshem Duvan ligger i Landvetter församlingshem, nära Landvetter centrum. Här har funnits verksamhet för skolbarn i snart 25 år. Idag är vi ett fritidshem för cirka 23 elever och vi erbjuder skolbarnsomsorg från höstterminen det år eleven börjar förskoleklass.

Kyrkans öppna förskola i Landvetter

En mötesplats med mycket värme där både föräldrar och barn får växa.

Farmor Lillys Äventyrsskog

Bakom Prästgården i Landvetter ligger Farmor Lillys Äventyrsskog, en vacker bokskog och en plats för lek och äventyr, dit alla barn och barnfamiljer är varmt välkomna.

Baby-/barnrytmik, 0–3 år

Varje termin bjuder Kyrkans öppna förskola in till rytmikkurser i Landvetter församlingshem. Dessa riktar sig till barn från 4 månader till 3 år. Vi har både åldersanpassade grupper och syskongrupper att erbjuda.

KörRytmik, 4–6 år, 1 och 2

Som en fristående fortsättning på baby-/barnrytmik erbjuder vi "KörRytmik" för barn i åldern 4-6 år!

Barnkör och sång: 7–9, 10–11, 12-18

Välkommen till kören! Kören passar dig som är mellan 7-9 år och gillar att sjunga! Vi blandar sång med lek, övar varje vecka och två gånger per termin sjunger vi för publik.

Mammagruppen

Av mammor, för mammor. Mamma-gruppen startade år 2000 på initiativ av några mammor.

Verksamhet för skolor

Vi som arbetar i Landvetter-Härryda församlingar vill gärna ha goda samarbeten med skolorna i området.