Foto: Anna-Karin Andersson

Avdelningarna Igelkotten och Skogsmusen

På Igelkotten och Skogsmusen går det just nu 16 barn per avdelning i åldrarna 1-5 år. På Igelkotten arbetar vi som heter Anki, Jessica, Kristina, Monika och Susanne J. På Skogsmusen möter du oss som heter Karolina, Gittan, Linda och Susanne K.

Telefonummer till Igelkotten: 0704-10 71 11 och Skogsmusen: 0704-10 71 12

Vi arbetar mycket med att dela in barnen i åldersanpassade smågrupper. Detta gör vi för att ännu bättre kunna se och bekräfta varje barn och för att kunna möta varje barn där just de befinner sig vad det gäller intressen, lärande och utveckling.

Vi lyfter fram matematiken och språket i vår vardag på många olika sätt och utforskar naturvetenskapliga fenomen tillsammans med barnen.

Utevistelsen är en viktig del i det pedagogiska arbetet och därför är vi utomhus tillsammans med barnen minst en gång per dag.

Leken är mycket viktig för barns utveckling och lärande och stimulerar bland annat fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta. Därför har vi i vårt arbete fokus på leken och det lustfyllda lärandet i olika former.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära...".

Vi har också flera aktiviteter där avdelningarna har ett samarbete, exempelvis:

Fjärilsgruppen där alla blivande skolbarn träffas. Här får barnen lära känna varandra ännu bättre och får stimulans efter sin nivå genom roliga och lärorika aktiviteter.

Mullegruppen är för alla 4-5 åringar och då vi är ute i skogen. Här lär vi oss om växter och djur, om att ta hänsyn till naturen och om allemansrätten.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle."

Sång- och rytmiksamling har vi i åldersanpassade grupper tillsammans med vår musikpedagog Mia Agardh. Vid dessa tillfällen sjunger vi, dansar, rör oss till musik och spelar på olika instrument.

Förskolans läroplan Lpfö 18: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans..."

Avdelningarna samarbetar även då förskolan öppnar och stänger.

När det har regnat ute upptäcker barnen att man kan göra avtryck med sina våta händer. Foto: Marie Olausson
Bygg- och konstruktionsarbete pågår! Foto: Marie Olausson