Askgravlund på Landvetter kyrkogård
Foto: John Fahlnaes

Askgravplats

I en askgrav gravsätts den avlidne i en egen, mindre grav inom ett angivet område. I varje askgravplats finns plats för 1-2 urnor och varje grav upplåts för en tid av 25 år som förlängs vid ytterligare gravsättning. Som anhörig får du även medverka vid urnsättningen. De anhöriga betalar för kyrkogårdsförvaltningens skötsel samt namnplatta, som är enda gravvården.