Angående sverigefinska präster

Fr o m januari 2014 går det inte att anlita sverigefinska präster av församlingar utanför Göteborgs stad.

Vid önskemål om finskkunniga präster rekommenderas kontakt med egen hemförsamling. Alternativt kan man ställa en skriftlig fråga på finska (med hänvisning till Kyrkoordningens 36 kap § 7) till Göteborgs stiftskansli: goteborg.stift@svenskakyrkan.se.