Foto: Maria Björk

Vad gör vi på Härryda kyrkogård just nu?

Även om vi nu går in i hösten så är det en del skötsel av kyrkogården såsom gräsklippning, ogräsrensning och gravskötsel mm kvar att göra innan det kommer bli fullt fokus på lövhantering.

Under hösten ska vi nu göra en woodlandsplantering på nya delen med mycket växter som trivs i skugga. Eftersom det blir en låg plantering förutom träden som vi ska ha kvar så kommer det kännas tryggare att vistas här.

Ytterligare några återlämnade gravar har fått ett nytt utseende som du gärna får titta på.

Kom ihåg att du är varmt välkommen till Härrydas trädgårdsgrupp som träffas på vindskyddsängen torsdagar ojämna veckor kl:11.30.

För mer info kontakta Maria Björk 0704-107128.

Maria Björk

Maria Björk

Landvetter Härryda pastorat

Trädgårdstekniker