Foto: Maria Björk

Vad gör vi på Härryda kyrkogård just nu?

Ta del av vad som händer på Härryda kyrkogård just nu. Sidan uppdateras regelbundet.

Hösten är här med de vanliga höstarbetena. Från den 2 oktober börjar vi ta upp sommarblommorna på skötselgravarna. Den 23 oktober kommer granris och krans som då ska läggas ut på de gravar som har beställt. Allt ska vara klart till allhelgonahelgen. 

För övrigt blir det mycket lövhantering. Tänk på att man inte måste städa bort alla löv utan lämna gärna en del till maskarna. Bra är också att lägga in löven i planteringarna där de blir till jord och ger tillbaka sin näring till denna. 

Du vet väl om att det finns två landningsbanor, tankestigar, att gå på nya delen av kyrkogården. Du kan gå den själv eller tillsammans med någon. Den korta går på våra asfalterade gångar medan den längre går på mindre stigar. 

Kom ihåg att du är varmt välkommen till Härrydas trädgårdsgrupp som träffas på vindskyddsängen torsdagar ojämna veckor kl:11.30. Klä dig efter väder.

För mer info kontakta Maria Björk: 0704-107128