De liturgiska färgerna

Liturgiska färger är ett sätt att i kyrkan markera olika stämningslägen för olika firningsdagar.

De liturgiska färgerna tar sig uttryck i de färger som kyrkotextilierna och altardekorationer har under de olika perioderna av kyrkoåret. Färgvalet är en mycket viktig del av kyrkans liturgi.

Lila

Lila är eftertankens, lidandets och botgöringens färg och används under fastan och advent.

Vitt

Vitt används vid högtider, fester och minnesdagar (ej för martyrer) och även vid bl.a. kyrkoinvigningar och biskopsvigningar. Kan ersätta andra färger vid högtider.

Grönt

Används under tiden "under året", dvs. tiden mellan söndagen efter Trettondedagen (Herrens dop) och Askonsdagen samt från Annandag Pingst till lördagen före första söndagen i advent.

Rött

Rött är blodets, Andens och martyrernas färg. Används på Martyr- och Apostladagar, under pingsten.

Svart

Svart används som liturgisk färg i mässor för de avlidna och på Långfredag.