Nytt kvarter anläggs på Landskrona kyrkogård

Nyhet Publicerad

Under v.47 påbörjas arbetet med att anlägga det nya kvarteret 89. Kvarteret ligger i anslutning till den nuvarande kvarter 88 vid Löpargatan och kommer att vara en förlängning av de muslimska kvarteren som redan existerar idag.

Arbetet med att anlägga det nya kvarteret uppskattas pågå under 2022 med ett färdigställande av gravrader redan under februari 2022. För att platsen ska bli tillgänglig för gravplatser kommer två lindar och ett kastanjeträd att avverkas. Fyra nya träd samt perenner kommer att planteras i stället i kvarteret.

Vill du läsa mer om Länsstyrelsen beslut ang. anläggningen? Klicka här!