Mycket höstlöv på kyrkogården?

Nyhet Publicerad Ändrad

På våren slår trädet ut med nya blad som ger oss svalkande skugga, vindskydd, regnskydd och en grönska som påverkar oss på många positiva sätt. 
Bladen dämpar även nederbördens effekter och fångar upp mycket av regnet som annars hade hamnat på marken. 
Bladens viktigaste funktion för trädet är att fånga in och förvandla energi från solens strålar till ämnen som trädet kan tillgodogöra sig för sin överlevnad. 
Energiomvandlingen sker genom en process som vi kallar fotosyntes, som är en förutsättning för allt liv på jorden. 
Fotosyntesen i bladen påverkar trädets förmåga att ta upp vatten med rötterna. Bladen är alltså livsviktiga för trädet. 

På hösten minskar mängden solstrålar och de flesta lövträden tappar sina blad.
Minst lika viktiga som bladen varit för träden under våren och sommaren är de nu som höstlöv på marken.  
Under markytan finns bland annat trädrötter och rötter som tillhör fleråriga växter. 
Under markytan finns även mängder av större (varav daggmasken kanske är den kändaste?) och mindre djur, svampar och andra mikroorganismer som bryter ner höstlöv och gör så att näringen som då bildas blir tillgänglig för växternas rötter. 
Mikroorganismerna skapar också luftig struktur i jorden som gör den genomsläpplig och ökar jordens kapacitet att lagra vatten.
Här i Skåne blir det allt ovanligare med skyddande snötäcken om vintrarna, frosten gör stor skada på bar mark. Höstlöv på marken dämpar effekten av fukt- och temperatursvängningar och isolerar för kyla.
Höstlöv gör mycket nytta för jorden, växtligheten och håller också tillbaka ogräsen.
De flesta växter, utom de vintergröna, mår bra av att få ett skyddande lager av höstlöv över sina rötter på vintern. Växter som är känsligare för kyla kan täckas helt med löv under vintern. 

Trots allt det ovan nämnda så verkar det som en del fått för sig att höstlöv är skräp. Skräp är saker om saknar värde, funktion och kan vara skadliga. Höstlöven är inte skräp, däremot är de en närproducerad resurs, en naturlig ekosystemtjänst som är gratis. 

På Landskrona församlings kyrkogårdar klipper vi sönder höstlöv på gräsmattorna med gräsklippare för att på så sätt ge gräsmattorna ett långsamt verkande jordförbättringsmedel.
Vi blåser in höstlöv i buskage och låter dem ligga kvar längs med häckar och i gravrabatter över vintern för att växterna ska få en bättre jord att frodas i.
Vi tar bort höstlöv från vägar och gångar.
Vi städar bort cirka 10 ton höstlöv som körs till stadens stora trädgårdskompost. En procedur som kräver mycket arbete, transporter och är ett slöseri med höstlöv som kunde göra mer nytta här, i synnerhet för buxbomshäckarna.

Vi ser inte höstlöv som skräp, vi ser dem för vad de är, de är en fantastisk resurs.

Vårt mål är att låta höstlöven göra mer nytta här hos oss, på grönytor och i rabatter över vintern.

Klimatförändringarna har börjat, klimatkrisen är här. Världen står inför stora utmaningar och stora förändringar är att vänta överallt, så även här på kyrkogården. Vi vill ta vårt ansvar för att kunna ge kommande generationer möjlighet att leva här.

Vi ber er som besökare ha överseende med att vi ändrar våra arbetsrutiner, som ett av stegen i vårt miljöarbete. 
Har du tankar kring vårt miljöarbete så är du välkommen att höra av dig till

Kyrkogårdschef Johan Timgren 070 – 60 15 749
Trädgårdsmästare Nora Lundqvist 070 – 51 02 969

Nora Lundqvist 2021-10-20