Foto: Jonas Dahlin

Arbete på S:t Ibbs kyrka

Nyhet Publicerad

Under april och maj månad kommer puts och avfärgningsarbeten på fasad samt rengöring och målning av fönster, dörrar och luckor att ske på S:t Ibbs kyrka.

Ställningar kommer att resas på väst- samt södersidan i etapp ett för att sedan flyttas till norr- och östsidan i etapp två.

Bakgrunden till renoveringen är att underhålla de utvändiga ytskikten och se över taken. Det utsatta läget sliter hårt på avfärgningar och snickerier. Ytterligare en orsak till underhållsåtgärderna är att Landskrona församling även vill komma tillrätta med den accelererande och kraftiga påväxten av röda alger på fasaden.