Läroplan – Påskvandring, åk 1–3

Ett skolmaterial som vänder sig till årskurs 1–3.
Den kristna påskberättelsen gestaltas med hjälp av bibliska figurer och en guide.

Ämne

Religion

Programmets innehåll

En pedagogledd upplevelsevandring i Sofia Albertina, där vi berättar den kristna påsk berättelsen.

Vi gör personerna i berättelsen levande och kopplar deras situation och livsöde till situationer och livsöden som eleverna känner till. Vi fokuserar på alla de känslor som den kristna påsken innehåller. Programmet avslutas med en praktisk övning kring begreppet känslor.

Eleverna får röra sig i och bekanta sig med kyrkorummet.

Innehåll kopplat till läroplanen

Att leva tillsammans: Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet:
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen:
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd.

Att leva i verkligheten:
Tidslinjer och tidsbegreppen, dåtid, nutid och framtid.

Förmågor kopplade till kunskapskraven

”Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar ihop dessa med religioner som utövas i närområdet.”

”Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central händelse för kristendomen…”

”Eleven kan återge delar av några berättelser ur Bibeln….”