Läroplan – Krubbvisning i Sofia Albertina kyrka

Ett skolmaterial som vänder sig till årskurs 1–3

Materialet behandlar Jesu födelser och omständigheterna kring denna, samt kopplar händelsen till barnens verklighet.

Ämne

Religion

Programmets innehåll

En pedagogledd upplevelsevandring i Sofia Albertina, där vi berättar berättelsen om den allra första julen. Vi gör personerna i berättelsen levande och kopplar deras situation och livsöde till situationer och livsöden som eleverna känner till. Eleverna får röra sig i och bekanta sig med kyrkorummet.

Innehåll kopplat till läroplanen

Att leva tillsammans: Att flytta inom ett land eller mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Att leva i närområdet: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen: Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd.

Att leva i verkligheten: Tidslinjer och tidsbegreppen, dåtid, nutid och framtid.

Förmågor kopplade till kunskapskraven

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central händelse för kristendomen.