Läroplan - Vi är Abrahams barn

Ett skolmaterial som vänder sig till årskurs 3.
Materialet behandlar begreppet och företeelsen syskonreligionerna.

Ämne

Religion

Programmets innehåll

En pedagogledd upplevelsevandring i församlingshemmet där några av de tre syskonreligionernas gemensamma berättelser gestaltas på olika sätt.

Vi pratar om religionernas vardagar och fester och vi tittar på symboler och föremål som är sammankopplade med syskonreligionerna. Eleverna får också möjlighet att berätta om egna erfarenheter.

Vi pekar tydligt på likheterna mellan de tre syskonreligionerna.

Innehåll kopplat till läroplanen

Att leva i närområdet:
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen:
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd. Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Förmågor kopplade till kunskapskraven

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central händelse för kristedom, islam och judendom.