Foto: Lars Wall

Landskrona minneslundar

Landskrona kyrkogård har sedan 2004 två minneslundar som har fått namnen Gamla respektive Nya minneslunden.

Gamla minneslunden från 1968

Platsen var de första decennierna en ceremoniplats som sedan omformades av landskapsarkitekten Per Friberg. Den var tänkt som en liten glänta i skogen med en damm och tillhörande bäck. Bäcken togs av skötselskäl bort i ett senare skede.

Den inramas idag av skuggröna, idegran, rhododendron och vårtbjörk. 

gamla minneslunden på landskrona kyrkogård

Ku § 19 2015

Angående fortsatta gravsättningar i gamla minneslunden på Landskrona kyrkogård.

Genom beslut i kyrkogårdsutskottet, § 33 2005, gäller sedan närmare tio år begränsning av rätten att få nyttja gamla minneslunden för gravsättning. Det föreligger nu behov av ytterligare begränsning av denna rätt.

Kyrkogårdsutskottet beslutar

  • att endast dödsbon efter dem som varit make, maka, registrerad partner eller sambo till redan gravsatta i gamla minneslunden på Landskrona kyrkogård får nyttja denna för gravsättning, samt
  • att begränsningsregeln enligt första beslutsattsatsen ska tillämpas på dödsfall som inträffar efter 2015-12-31            

Nya minneslunden togs i bruk 2004

Nya Minneslunden invigdes på hösten 2003 och är ritad av dåvarande kyrkogårdschefen Pål Reijer. Den består av en stor gräsmatta inramad av rhododendron och lindar.

Den konstnärliga utsmyckningen av återanvända gravstenar är utförd av konstnär Mikael Liljeqvist. De återfinns i fontän, sidostycke på bänkar, bord och tankestenar.