Foto: Lars Wall

Landskrona kistminneslund

Kistminneslund är ett gemensamt, anonymt gravområde för nedgrävning av kistor.

Kistminneslunden i Landskrona tillkom 1992 på intiativ av dåvarande kyrko-gårdschefen Pål Reijer. Kistminneslundar förekommer sparsamt i Sverige.

Grundtanken är den samma som minneslund, det finns en gemensam smyckningsplats och kyrkogårdsförvaltningen har skötselansvaret.